Vaš lokalni kontakt za:

Brezplačna telefonska številka:0 800-858 555

Modernizacije

Dotrajani dvižni sistemi pogosto v mnogočem ne ustrezajo današnjemu stanju tehnike in lahko posledično povzročajo različne nevarnosti. Vendar ste Vi kot upravljavec naprave dolžni v skladu z načelom ingerence odpraviti vse nevarnosti, ki se jim je mogoče izogniti oz. jih dati odpraviti. Z modernizacijo Vašega dvižnega sistema boste uporabnika dvigala in sebe pripeljali na varno stran.

Številni zakonski predpisi v zvezi z ravnijo varnosti, ki jo je treba ohraniti, ne veljajo le za nove naprave, temveč tudi za obstoječe dvižne sisteme. Kot glavna direktiva velja ÖNORM EN81-80, ki šteje za prvo direktivo, ki na dvigalo gleda v smislu potencialne nevarnosti in ustreznih ukrepov za izboljšanje. Ta direktiva določa trenutno stanje tehnike tudi za dvigala, ki se uporabljajo že več let in desetletij.

Pravočasna posodobitev Vašega dvižnega sistema ima številne prednosti tako za lastnike in izvajalce kot tudi za uporabnike:

  • Maksimalna varnost delovanja
  • Povečanje učinkovitosti (zmanjšana poraba energije)
  • Večje udobje vožnje
  • Optična izboljšanja (prenova kabine …)
  • Skladnost z direktivami in zakoni
  • Povečanje vrednosti premoženja